"Dejas balvas 2021-2022" pasniegšanas ceremonija

Dejas balva ir augstākais apbalvojums profesionālajā dejas mākslā, ko reizi divos gados piešķir par sasniegumiem baletā, laikmetīgajā dejā, skatuviskajā tautas dejā un mūsdienu dejās. Trešās Dejas balvas ceremonijas veidotāji vēlas apliecināt katra žanra nozīmību un vienlaikus stiprināt gan dejas skatītāju, gan nozares pārstāvju izpratni par deju kā kopīgu darbības lauku, kurā visi iesaistītie pēta jaunas iespējas un robežas, tādēļ par šī gada vadmotīvu izvirzījuši ideālās formas meklējumus.