Lībiešu simtgades loms

Lībieši ir, nevis bija. Ļoti maz, bet ļoti dzīvi. Šodien lībiski dzied, lībiski raksta dzeju, lībiešu valodu var mācīties. Un šodien lībieši var svinēt Līvu savienības 100 gadus. Lībiešu simtgades loms ir neticami bagātīgs. Pirms simt gadiem, dibinot savu sabiedrisko organizāciju, lībieši sev apliecināja, ka ir gatavi sargāt savu valodu un kultūru. Tas ir bijis ļoti sarežģīts uzdevums, kam neatgriezenisku kaitējumu nodarīja padomju okupācija, tomēr lībieši turpina darboties arī šodien! Šis būs stāsts par sevis apzināšanos un gatavību rīkoties identitātes saglabāšanai ekstremālos apstākļos.

Līvõd āigastsadā lūom