Dievkalpojums no Ikšķiles evanģēliski luteriskās baznīcas

0.0

Rietumu Kristīgās baznīcas tradīcijā šī svētdiena Lieldienu gavēņa laikā tiek saukta par Judica svētdienu. Šis nosaukums veidojies no 43. psalma vārdiem: «Tiesā Dievs mani un iztiesā manu tiesu pret nesvētiem ļaudīm...» Judica svētdiena ievada Kristus Ciešanu laiku  - divas nedēļas pirms Lieldienām, Kristus Augšāmcelšanas svētkiem. Dievkalpojumi šajā laikā ir klusāki un askētiskāki, privātajā askēzē aktīvi ticīgie ietur stingrāku gavēni , un svinības tiek pārceltas uz laiku pēc Lieldienām. 

Judica svētdienas dievkalpojumu tematika saistās ar Jēzus kā Augstākā Priestera misiju, kas nozīmē būt par starpnieku starp Radītāju Dievu un grēkā kritušo cilvēci. Šī tēma aplūkota Ījaba grāmatas un Vēstules ebrejiem lasījumos. Savukārt Jāņa evaņģēlija 8.nodaļas lasījums atklāj Pestītāja sacīto jūdiem par savu ciešo tuvību ar Dievu Tēvu. Jēzus bez bailēm un ar mīlestību runā ar jūdiem, kuri nespēj viņā saskatīt Dieva Dēlu.

Dievkalpojumu vada Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis. Muzicēs ērģelniece Viktorija Ivanova.