Konstantinopoles patriarhs viesojas Lietuvā

Ņemot vērā Lietuvas pareizticīgo kristiešu kopienas aicinājumus atdalīties no Maskavas patriarhāta, Konstantinopoles patriarhs Bartolomejs Pirmais apmeklējis Viļņu. Viņš pagājušajā mēnesī amatā atjaunoja Maskavas patriarhāta atstādinātus garīdzniekus. Viņi bija kritizējuši Krievijas agresiju un patriarhu Kirilu. Tiekoties ar Konstantinopoles patriarhu, Lietuvas premjerministre uzsvēra, ka valdība darīs visu, lai nodrošinātu Lietuvas konstitūcijā noteikto ticības, apziņas un reliģijas brīvību.