Intervija ar Tiesībsarga biroja pārstāvi Lailu Grāveri

Tiesībsarga birojs regulāri saņemot signālus par bāriņtiesu darbinieku neētisko rīcību, toskait – aizvainojošu attieksmi pret iestādes klientiem. Tādēļ Tiesībsargs lūdzis Labklājības ministriju līdz 17. martam aktualizēt un publiskot Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto ētikas kodeksu.
Dažkārt iedzīvotāju sūdzībās aprakstītās situācijas par bāriņtiesās piedzīvoto ir tik skarbas, ka pat pieredzējušie Tiesībsarga biroja darbinieki tam nespētu noticēt, ja vien cietušie notikumu nebūtu fiksējuši video un audio formātā.