"Kultūrdevā" viesojas kultūrtelpu "M/Darbnīca" un "Mala" vadītājas

0.0

“Kultūrdevā” viesojas alternatīvo kultūrtelpu vadītājas – Maija Moira Mazanova no Rīgas kultūrvietas “M/Darbnīca” un Kristīne Auniņa no Cēsu mākslas telpas “Mala”. Saruna par šādu kultūrvietu izaicinājumiem un nepieciešamību. Tiek uzspēlēta arī spēle par alternatīvām kultūrizpausmēm ārpus Latvijas.