Kā Latvijas mākslā attīstījies klusās dabas žanrs?

“Kultūrdeva” satiekas ar mākslas zinātnieci Elitu Ansoni, mākslinieku Indriķi Ģelzi, kā arī mākslinieci un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas pasniedzēju Inesi Siliņu un pāris viņas audzēkņiem. Sarunas gan par klusās dabas žanra pagātni, gan tagadni un nākotni Latvijā.