Mana turku kafija – atkārtoti iznākusi Laimas Kotas grāmata

Atkārtoti izākusi rakstnieces un žurnālistes Laimas Kotas grāmata “Mana turku kafija”. Pirmais “Dienas grāmatas” izdevums iznāca 2013.gadā. Laima kota kļuva par turku rakstnieka Ahmeta Kota kundzi un devās dzīvot uz Turciju.
Grāmatā ir apceres par Turcijā un viņas ģimenē būtisko, autores pieredzēto, netrūkst arī vēsturisku kontekstu.
Grāmatā ir arī stāsts par zemestrīci, kuru Turcija piedzīvoja 1999.gadā.
Ar Laimu Kotu sarunājās žurnāliste Ilze Strenga.