Klase. Izaicinājums

0.0
Klases izaicinājums nozīmē iepazīt ne tikai citus cilvēkus, bet arī sevi. Kas es esmu šajā pasaulē, kas ir cilvēki, kurus izvēlos sev blakus? Nu jau Loreta mācās 9. klasē un sapņo par to, ka pēc pamatskolas apgūs programmēšanu un savu darbu saistīs ar darbu pie datora. Loretai patīk daba, tomēr īpaši izaicinošs ir viss, kas saistīts ar iekļaušanos un sapratni. Šajā klases izaicinājumā iepazīsim skautu un gaidu vērtības – atklātību, draudzīgumu un izpalīdzību. Būšana dabā ir dziedinoša. Kaut uz pāris dienām, bet kopā ar citiem, kas zina, kā jūties, un to pieņem. Ir svarīgi, ka pieaugušie palīdz jaunietim piedzīvot pozitīvu pieredzi, jo pieredzi viņi meklēs jebkurā gadījumā, bet vai tā būs tāda, kādu to vēlam savam pusaudzim?