Zaļgalvis. Klimata aktīvisti

0.0
"Tā bija pretestība padomju iekārtai, jaunības eiforisms," savu iesaistīšanos Vides aizsardzības klubā komentē Latvijas Laikmetīgās mākslas centra direktore Solvita Krese. Tolaik viņai bija 18 gadu un vēlme būt kopā ar domubiedriem, kuri spēja Latvijas atmodu 80. gados iekustināt caur vides un mākslas provokācijām. Solvita vairāk nekā trīs gadu desmitus atrodas Latvijas mākslas asinsritē, pētot pārmaiņas sabiedrībā, kūrējot izstādes un starptautiskus mākslas notikumus. Dabas vērtības viņai bijušas svarīgas vienmēr, taču pēdējā laikā caur izstādēm biežāk sanācis atskatīties uz ekoloģiju un aktīvismu. Solvita uzsver, ka laikmetīgā māksla atspoguļo laiku mums apkārt un rada domāšanas telpu, kurā varam pārrunāt problemātiskus jautājumus. Arvien biežāk tā ir patērniecība, izzūdoši biotopi, atkritumu apsaimniekošana. Vai esam spējuši atbrīvoties no pagātnes rēgiem un gatavi uzņemties atbildību par brīvībā sastrādāto?