Kultūršoks. Pēterbaznīcas grūtā renesanse

Jau vairāk nekā pusgadu Pēterbaznīcas atslēgas atrodas luterāņu baznīcas rokās un Rīgas vecākajā dievnamā ar īpaša nodibinājuma palīdzību atkal saimnieko vācieši. Lielākā daļa no agrākajiem darbiniekiem ir atlaisti, taču jaunā dzīve Pēterbaznīcai nenozīmē tikai dievkalpojumus vācu valodā un jaunas identitātes meklējumus kultūras pasākumu piedāvājumā. Pēterbaznīcas lifts, kuru agrāk tēlaini sauca par Rīgas slaucamo govi, tiek darbināts vēl garākas stundas. Kādi ir jauno saimnieku mērķi baznīcā un kad beidzot sāksies par Vācijas naudu solītā dievnama restaurācija, par to šīs nedēļas Kultūršoks.