Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latvijas muižas

Latvijas kultūrvēsturē ir atrodamas liecības par 1200 muižām. Daudzviet tas nozīmē vairs tikai leģendas un drupas. Cik no muižu kompleksiem ir izdevies saglabāt un atjaunot? Iegūstot jaunus saimniekus, senās ēkas piedzīvo restaurāciju un iekļaujas 21. gadsimta Latvijas ainavā, kļūst par tūrisma objektiem, atpūtas vietām. Bet aiz rožu dobēm, atjaunotām kolonām un tornīšiem slēpjas milzīgs darbs un finansiālais ieguldījums. Vai jēdzienam “muižkungs” ir cildena jeb joprojām mazliet nicinoša pieskaņa?... Kādi ir stereotipi par muižu nozīmi Latvijas būvvēsturē un saimnieciski ekonomiskajā attīstībā? Muižu apbūves ansambļus veidoja skaistākajās Latvijas vietās, izmantojot dabisko reljefu, kopjot ainavu. Muižās uzkrājās ievērojamas mākslas darbu kolekcijas un bibliotēkas. Kāda ir šo mākslas vērtību pārmantojamība? Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis gadu desmitus veltījis enciklopēdiskajam izdevumam “Muižas Latvijā”, kura 1. sējums jau piedzīvojis atvēršanu valsts simtgades kontekstā. Kopā ar viņu Nacionālo Dārgumu studijā arī Ērmaņu muižas saimnieks, mūziķis Uģis Prauliņš un Jaunauces muižas pārzine Inguna Balcere.