Literatūre 5. Savijās Jāņa Rokpeļņa un Jura Kunnosa trajektorijas

Raidījuma 3. epizodes tīmeklī savīsies divu dzejnieku, divu Rīgas iedzimto – Jāņa Rokpeļņa un Jura Kunnosa – trajektorijas. Lasot Kunnosa etnogrāfiskos zīmējumus kā kartes, Rokpelnis kopā ar Martu Selecku iestaigās pilsētu gar Kronvalda parka sumpurni, bārenīti un mātes meitu. Vai uzrakstīt dzejoli ir tikpat grūts darbs, kā pārcelt latgaļu klēti uz Brīvdabas muzeju? Skaties ceļojumu ar rakstniekiem «Literatūre»!