Vēsturisks samits ar Ukrainu kā kandidātvalsti

Vēsturisks brīdis – tā var raksturot Eiropas Savienības un Ukrainas šīsdienas samitu, kas pirmo reizi notika Ukrainas teritorijā, un pirmo reizi tajā Ukraina bija jaunā statusā – kā Eiropas Savienības kandidātvalsts. Taču Ukrainas cerības uz ātru iestāšanos Savienībā pagaidām Eiropas pārstāvji nav gatavi piepildīt. Vairāk stāsta Ilze Nagla.