Latvijā nerisina klaiņojošo nepilngadīgo problēmu

0.0
Katru gadu aptuveni pieci simti nepilngadīgo tiek izziņoti meklēšanā. Lielākā daļa no viņiem mīt bērnunamos un citās sociālajās iestādēs un tiek dēvēti par hroniskiem klaiņotājiem. Patlaban Latvijā šai problēmai netiek pievērsta pietiekama uzmanība un netiek meklēti arī risinājumi. Katrs bērnunams pats vēršas policijā par bērna pazušanu, pats iesaistās meklēšanā. Bieži vien aizgājušais pusaudzis vai jaunietis atgriežas savā dzīvesvietā pats, brīvsolī izbaudījis arī to, kas bērniem nebūtu jādara, toskait apreibinošas vielas. Tematu turpina TV Kurzeme.