Eiropas Komisija vērsīsies  tiesā pret Latviju

Latvija nav novērsusi Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svešzemju sugu ieviešanos. Par to atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Eiropas Komisija grasās vērsties tiesā pret Latviju un vēl piecām valstīm, kuras šo prasību nav ievērojušas. Ja Latvija pusgada laikā nespēs novērst minētos trūkumus, valstij var nākties maksāt soda naudu – vairāk nekā 300 tūkstošus eiro. Turpina Zemgales reģionālā televīzija.