Nīderlandē traģisku plūdu gadadienā domā par papildu aizsardzību

0.0
Mums visiem labā atmiņā kritiskā situācija Jēkabpilī, kad Daugavas ūdens varēja pārraut dambjus un appludināt pilsētu. Traģisku plūdu 70. gadadienā, par papildu aizsardzības pasākumiem, tai skaitā dabiskiem, domā arī Nīderlandē.

       Šī ir parastā kord-zāle. Šeit veidojas daži līkumi. Dubļu līdzenumi un sāļie purvi, ko jūs redzat šeit, dambja priekšā, protams, ir ļoti skaista daba, taču tie arī pasargā mūsu valsti no applūšanas.

     Naktī no 1953.-šā gada 31. janvāra uz 1. februāri paisums apvienojumā ar spēcīgu vētru appludināja plašas teritorijas Nīderlandē. Toreiz tika izpostītas daudzas ēkas un dzīvību zaudēja 1836 cilvēki, kā arī desmitiem tūkstoši dzīvnieku. Tika uzsākta vairāku lielu aizsargdambju būvniecība, un darbi turpinājās vairākas desmitgades. Tomēr drīz kļuva skaidrs, ka tiem ir būtiska ietekme uz jūras floru un faunu kā arī ūdens kvalitāti. Tāpēc, piemēram, 1976. gadā sāka būvēt Austrumu Šeldas paceļamas barjeras, un šādu pieeju mūsdienās izmanto arī citviet pasaulē. Mūsu gadsimtā draudus rada arī klimata izmaiņu izraisītā jūras līmeņa celšanās, tāpēc papildus tiek domāts par iepriekš minētajiem dabiskiem aizsardzības pasākumiem.