Birokrātija mazāka, bet ir arī riski

Šogad pārdodot nekustamo īpašumu, tas vispirms nav jāpiedāvā iegādāties pašvaldībai. Šī atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām pašvaldībām, no vienas puses, tiešām mazina birokrātisko slogu. Bet no otras – tas var veicināt negodprātīgus darījumus par, piemēram, nesamērīgi zemu cenu, turklāt pašvaldībām šādi var paslīdēt garām stratēģiski nozīmīgi īpašumi, kas tām būtu nepieciešami.