Zemes stāsti

Z/s «Ķelmēn» pastāvēšana bija apdraudēta. Tomēr Juris Paulovičs savos jaunības gados vēlējās strādāt sev, nevis citiem. Viņš iegādājās sagruvušu īpašumu, to atjauna un pagrabā ierīkoja maizes ceptuvi. Saimniecībā palīdzēja viņa kundze- maizes meistare, kura uzbūra bērnības rudzu maizes garšu. „Ķelmēnu” nebūtu, ja pēc mammas zaudēšanas bērni neatgrieztos un neiekurtu krāsni atkal. Viņu maizītes nebūtu, ja nebūtu mīlestība, kas ģimenē aprūpēta un galdā nolikta. Šoreiz stāsts par rudzu maizes klaipu un ģimenes uzņēmumu „Ķelmēni”.