Telefonintervija ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Gintu Kaminski

Līdz ar 2023.gadu spēkā stājies jaunais regulējums pašvaldībās, kas nebija kardināli mainīts gandrīz 30 gadus. Jaunais Pašvaldību likums paredz gan pašvaldību lielāku autonomiju, gan arī lielāku iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbā (caur vēlētām vietējo kopienu iedzīvotāju padomēm).
Vai izmaiņas palīdzēs panākt ciešāku sadarbību ar iedzīvotājiem un arī labāku rezultātu vietvaru darbā – jautāsim Pašvaldību savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim.