Surdo tulkojums. Šodienas jautājums: kā mazināt rindas uz veselības aprūpes pakalpojumiem?

Studijā jaunā veselības ministre Līga Meņģelsone.