Jauns izrāviens kodolsintēzes jomā

Tas ir gluži kā Saules nolaišanās uz Zemes – gan pārnestā, gan pavisam nedaudz arī tiešā nozīmē. 

Tādi komentāri dzirdami par ASV zinātnieku sasniegumu. Imitējot procesus, kas notiek Saules iekšienē, viņiem izdevies pirmo reizi vēsturē ar kodolsintēzes reaktoru panākt pozitīvu enerģijas bilanci. 

Proti, procesā iegūt vairāk enerģijas, nekā tika iztērēts reaktora darbināšanai. Ko tas nozīmē ... skaidroja Ģirts Zvirbulis.