Buklets “Kā rīkoties krīzes situācijā” iztulkots vieglajā valodā

Latvijas Neredzīgo bibliotēka sadarbībā ar Vieglās Valodas aģentūru un Aizsardzības ministriju veikusi bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” tulkošanu vieglajā valodā. Bukleta pieejamība vieglajā valodā bū­tis­ki atvieglos cilvēkiem informācijas uztveri un dos iespēju pašiem savlaicīgi sagatavoties iespējamai krīzei, neatkarīgi no vecuma, uztveres īpatnībām vai lasīšanas grūtībām.
Uz sarunu mums šorīt pievienojas Vieglās valodas aģentūras vadītāja
Irīna Meļņika un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite.