Ielas garumā. Elizabetes iela 1. daļa

Elizabetes ielas trase izveidota 1812. gadā nodedzināto priekšpilsētu atjaunošanas laikā un iezīmē robežu starp koka Rīgu un Esplanādi. Ielas sākumposmā līdz pat 20.gs. 70. gadiem lepnie nami atradās tikai nepāra numuru pusē ar skatu uz parku. Padomju okupācijas vara šo buržuāzisko privilēģiju likvidēja, ieceļot Strēlnieku dārzā Latvijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas ēku (tagad Pasaules tirdzniecības centrs).
Līdz Latvijas valsts dibināšanai tas bija dižciltīgo vācbaltiešu un bagāto krievu apdzīvots rajons, bet pēc Otrā pasaules kara tur apmetās padomju nomenklatūra. Tomēr visos laikos Elizabetes ielā dzīvojuši arī mākslinieki, rakstnieki un mūziķi.
Bulvāra ēkas projektējuši izcili vācu arhitekti: K. Felsko, R. fon Cirkvics, V. Hofmanis, H. Šēls. 13. nams gan ir latviešu arhitekta K. Pēkšēna veikums. Šodien kādā no lepnajiem namiem izdevies atjaunot arī jūgendstila laika tapešu fragmentus.