Skolēni apceļ pedagogus internetā

Skolotāji darbā nereti saskaras ar skolēnu negatīvo attieksmi, viņus apceļot un aizskarot. Šī tendence parādās arī internetā. Tā arī aizvadītā mēneša laikā platformas Drossinternets.lv ziņojumu līnijā ir strauji pieaudzis ziņojumu skaits par skolotāju apcelšanu virtuālajā vidē. Skolās šo problēmu cenšas risināt, gan runājot ar skolēniem, gan sniedzot skolotājiem psihologa palīdzību.