Kavējas robežas žoga būvniecība

Žoga būvniecība uz Latvijas-Baltkrievijas robežas kavējas. Kā apgalvo “Valsts nekustamajos īpašumos” – vismaz par trim mēnešiem.
Kādēļ patlaban uzbūvēti tikai 26 kilometri žoga un pārējais kavējas, īsti skaidrs nav. Pasūtītājs vaino atmežotājus, atmežotāji atrunājas, ka viņiem termiņu neviens nav norādījis, bet mērnieki un zemju atsavinātāji neizpratnē, jo žoga vēl nav arī tajos posmos, kas ir atmežoti un būvniecībai bija gatavi jau vasarā.
Kas notiek vai, precīzāk, nenotiek uz robežas, devās skaidrot Dinija Jemeļjanova.