Horvātija gatavojas nākamgad pievienoties Šengenas zonai

Horvātija gatavojas nākamā gada 1. janvārī pievienoties Šengenas zonai, un pozitīvu atzinumu pagājušajā nedēļā sniedza arī Eiropas Komisija. Tomēr uz robežas tiks saglabāta infrastruktūra, lai personu kontroli varētu atjaunot.

      Jā, policijas virsnieki pametīs robežšķērsošanas zonu. Kontrolpunkti un cita infrastruktūra tiks saglabāta, lai varētu atjaunot robežkontroli. Tomēr rampas un nožogojumus noņems, lai nodrošinātu preču un pasažieru brīvu kustību.

     Kontroli plānots atcelt uz 948 kilometru garās robežas ar Slovēniju un Ungāriju, un tam piekrīt arī Ļubļana, ar ko ilgu laiku pastāvēja robež-strīds. Process nebija vienkāršs, jo pastāv arī liels pārrobežu noziedzības un nelegālās imigrācijas risks no pārējām kaimiņvalstīm - Serbijas un Melnkalnes, bet it īpaši no Bosnijas. Eiropas Savienība sniegusi nopietnu atbalstu, un patlaban valsts robežu sargā 6500 policistu. Tomēr minēto problēmu dēļ jau pēc Komisijas atzinuma publiskošanas iebildumus pret plānu pauda Austrija. Tomēr Brisele uzskata, ka Horvātija līdz ar Bulgāriju un Rumāniju ir gatavas brīvai personu kustībai, un 8. decembrī gaidāms galīgais lēmums. Tomēr 3 valstīm būs jāpierāda, ka tās spēs stingri kontrolēt ārējās robežas, cīnīties ar pārrobežu noziedzību, dalīties ar informāciju un tām ir sistēma patvēruma meklētāju uzņemšanai.