Kas notiek Latvijā? Kas notiek ar Valsts prezidenta lomu valdības tapšanā un valsts attīstību? (ar surdotulkojumu)