Sēnīšu slimība iznīcina ošus britu salās

Bīstama sēnīšu slimība apdraud ošu populāciju britu salās. Īpaši strauji koku infekcija izplatās mitrās vietās, tai skaitā upju ielejās.

     Lielākā daļa ošu šeit ir inficējušies, bet daži ļoti smagi, un tie jau faktiski ir gājuši bojā. Šķiet, ka tas vairāk novērojams zemākajās nogāzēs, kur ir nedaudz mitrāks mikroklimats, un šādās vietās ir lielāka sēnīšu aktivitāte. Tāpēc šajā zemākajā apgabalā iet bojā tik daudz koku.

     Sēnīšu slimības izcelsmes vieta ir Āzija, un globālās tirdzniecības dēļ tā ir izplatījusies visā Eiropā, tai skaitā Apvienotajā Karalistē. Mežsaimnieki aprēķinājuši, ka valstī kopumā ir apmēram 126 miljoni ošu, slimība varētu skart apmēram 80 procentus no tiem, un sekas varētu būt katastrofālas. Tas mainīs tradicionālo ainavu un apdraudēs floras un faunas pārstāvjus, kas saistīti ar šo koku radīto ekosistēmu. Tas arī traucēs līdz 2050. gadam valstī panākt tā dēvēto oglekļa izmešu nulles līmeni, jo plāna ietvaros no 13 līdz 17 procentiem plānots palielināt apmežotās platības. Diemžēl mūsdienu globalizācija laikmetā no šādām problēmām nav pasargāta neviena valsts, un pēdējā desmitgadē oši šīs un vēl citu slimību dēļ iet bojā arī Latvijā.