Rīgā ēdināšanas taloni saglabāsies līdz rudens brīvlaikam

Taloni apmaiņā pret siltām pusdienām – šāda sistēma Rīgas skolās, visticamāk, tiks izmantota līdz pat mēneša beigām. Lai gan pirmā nedēļa ar līdzmaksājumu par pusdienām drīz būs aizvadīta, neērtības vēl būs jāpiecieš. Līdz šim ēdināšanas sistēmā nav reģistrējusies ceturtā daļa skolēnu, vairākiem vecākiem nauda par ēdināšanu esot noņemta dubultā, ko vakar esot izdevies novērst. Vienlaikus turpinās darbs pie citu tehnisko problēmu risināšanas. Tematam seko Vita Anstrate.