Liepājā kara bēgļu izmitināšanai pielāgo dienesta viesnīcu

Patlaban Latvijā pastāvīgi uzturas vairāk nekā 34 ar pusi tūkstoši kara bēgļu no Ukrainas. Pagājušajā nedēļā Latvijā iebrauca vēl vairāk nekā 600 kara skartās valsts civiliedzīvotāju. Valsts un pašvaldības meklē risinājumus viņu izmitināšanai. Liepājā daļai bēgļu vieta rasta dienesta viesnīcā.