Kas notiek Latvijā? Kas notiek ar koalīcijas izveides sarunām un Valsts prezidenta uzstādījumiem? (ar surdotulkojumu)