Piemin nometnēs ieslodzītos un bez tiesas nošautos

Tieši pirms 50 gadiem kādā no Urālu politieslodzīto nometnēm dzima tradīcija, kuru šodien Rīgā turpināja viena ieslodzītā mazmazdēls. Uz balta palaga liekot sveces, tiek pieminēti tie, kuri jau kopš 1918. gada ar bijušās Padomju Savienības augstākās izpildu un rīcības institūcijas – Tautas komisāru padomes dekrētu tikuši ieslodzīti koncentrācijas nometnēs vai nošauti bez tiesas. Turpina Aija Kinca.