Kas notiek Latvijā? Kas notiek pasaulē un Latvijā pusgadu kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā? (ar surdotulkojumu)