Tālmācības eksāmeni diasporas jauniešiem – neiespējamā misija

Iespēja apgūt Latvijas skolu programmu diasporas bērniem tālmācībā ir salīdzinoši jauna, tādēļ, palielinoties audzēkņu skaitam, izgaismojas aizvien jaunas problēmas. Lielākā no tām – centralizēto eksāmenu kārtošana klātienē. Latvijā ierasties noteiktajā laikā ne vienmēr ir iespējams, jo daudzās valstīs mācības turpinās līdz pat jūlija vidum. Tāpatne vienmēr ir iespējams pulcēties uz eksāmenu visiem vienuviet savā mītnes valstī laika starpības dēļ. Šo iemeslu dēļ šogad bija apdraudēta tālmācības 9. klases beidzēju eksāmenu norise. Pagaidu risinājums tika rasts, bet pilnīga problēmas atrisināšana ir Izglītības ministrijas šā gada darāmo darbu sarakstā.
Turpina Ilze Kalve.