Ielas garumā. Jūras iela Majoros. 2. daļa

Jūras ielas otrajā stāstā satiksies dažādu paaudžu jūrmalnieki, kuri šo ielu dēvē par savas bērnības zemi. Aleksandra Vigdorčika vecvectēvs namdaris Jānis Šillers uzbūvējis lielāko daļu koka ēku Jūras ielā un četras mājas saviem bērniem. Par gruntsgabalu, ko vietējie dēvē par « 8 luksiem», būs pat vairāki stāsti: Maskovska vasarnīcas romantiskais dārzs un nakšņošana zem jasmīniem sanatorijas «Draudzība» laikos un modernā, nomenklatūras «spicei» domātā pansionāta vētrainā pagātne, kas atbalsojas vēl mūsdienās. Turpināsim meklēt atbildes, kāpēc tik dažādi ir arhitektūras pieminekļu likteņi. Piemēram, bijusī  Miškes pansija Jūras ielā 57 atdzimst, bet citas pansiju ēkas turpat netālu neglābjami pārvēršas graustos.