Ielas garumā. Jūras iela Majoros. 1. daļa

Jūras iela Majoros sāka veidoties 19. gadsimta beigās paralēli jūrai tūlīt aiz kāpām. Tas arī noteica ielas raksturu, jo tuvāk jūrai vasarnīcas būvēja labāk situēta publika, kuru zemesgabali nepāra numuru pusē bieži vien sniedzās līdz pat pludmalei. Latvijas brīvvalsts laikā vairāku koka vasarnīcu vietā tika uzceltas ziemas mājas, ko ieskāva skaisti iekopti dārzi. Iela tika ieskaitīta tā sauktajā dzīvokļu rajonā, kurā nebija nekādu tirdzniecības iestāžu, tikai vasarnīcas un pansijas. Pēc Otrā pasaules kara mainījās gan ielas raksturs, gan tās veidols: nacionalizētajos īpašumos ierīkoja pansionātus un atpūtas namus ar izklaides iestādēm, bet 70. gados nojauca daudzas vēsturiskās ēkas, lai būvētu augstceltnes. Diemžēl nojaukšana turpinājās arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Laikmeta griežos piedzīvotais šodien veido visai pretrunīgu Jūras ielas tēlu, kas atspoguļojas arī 25 vēl palikušo arhitektūras pieminekļu liktenī.