ES arī turpmāk regulēs tālruņu viesabonēšanas pakalpojumus

Šodien stāja spēkā jaunā Eiropas Savienības regula par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos. Tā līdz 2032. gadam pagarina iespēju bez papildu maksas zvanīt, sūtīt īsziņas un lietot internetu citās bloka dalībvalstīs.

      Jaunā regula tika pieņemta, jo vakar beidzās iepriekšējā dokumenta darbības laiks. Eiropas Komisijas pārstāvji norāda, ka tā arī uzlabos saziņas iespējas ārkārtas situācijās un nodrošinās skaidru informāciju par pakalpojumiem, kuriem var piemērot papildu maksu. Operatoriem ir pienākums aizsargāt patērētājus un informēt viņus, ja to telefoni pārslēdzas uz ne-sauszemes tīkliem, kā arī pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja šajos tīklos maksa pārsniegusi 50 eiro vai citu noteiktu summu. Pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina, ka patērētāji saņem informāciju par tālruņa numuru veidiem, kas var radīt papildu izmaksas, un par vienoto savienības neatliekamās palīdzības numuru 112. Jaunajā Viesabonēšanas regulā ir noteiktas arī zemākas operatoru izmaksas par tīklu izmantošanu ārvalstīs. Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere skaidroja, ka, pagarinot šo noteikumu darbību, tiks saglabāta konkurence starp operatoriem un patērētājiem arī turpmākos desmit gadus būs pieejami bezmaksas viesabonēšanas pakalpojumi.