Telefonintervija ar RSU Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu

0.0
Madridē sācies NATO samits. Vakar vakarā Somijas prezidents Sauli Nīniste paziņoja, ka Turcija atbalsta Zviedrijas un Somijas pievienošanos NATO.
Iepriekš šāds atbalsts no Turcijas nebija. Esam sazvanījušies ar Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu.