Latgalē četrās vietās uzglabā ķīmiskos atkritumus

Valsts vides dienests gadu no gada konstatē aizvien jaunas vietas, kur lielos apjomos tiek uzglabāti ķīmiski un apkārtējai videi bīstami atkritumi. Latgales reģionā videi kaitīgas vielas un to maisījumi atrodas vairākās vecās ražotnēs Līvānos, Daugavpilī, Rēzeknes un Ludzas novadā. Tā kā utilizācijas izmaksas ir lielas, ēku un teritoriju saimnieki šādus atkritumus uzglabā pat vairākus gadu desmitus, un situāciju neizdodas uzlabot pat ar augstiem sodiem.