Ielas garumā. Stokholmas iela

Stokholmas ielai ir divas atšķirīgas daļas. Vecāko veido bijusī Štrālzundes iela, kurā atrodas sešpadsmit arhitekta Georga fon Tīzenhauzena projektētās tā sauktās dvīņu mājas. Jaunāko Stokholmas ielas daļu izveidoja uz Grāves un Annas muižas zemes. Labo pusi sāka apbūvēt trīsdesmitajos gados, bet kreiso pusi - jau padomju laikā. Pēdējā savrupmāja, ko atļāva uzcelt padomju vara, ir Skulmju ģimenes māja, bet, kā saka māksliniece Džemma Skulme: «tā vairāk ir domāta mākslai, nevis dzīvošanai».
Daudziem Mežaparka iemītniekiem lūdzām kartē iezīmēt to rajonu, kurā viņi jūtas kā mājās, un raksturot, kāpēc viņiem patīk tur dzīvot. Daudzi minēja tās pašas vērtības, kas izceltas apkaimes līdzsvarotas attīstības plānā: daba, klusums un drošības sajūta. Vai arī pilsētas domei tās ir galvenās vērtības?