Ielas garumā. Buļļu iela

Esam laimīgi, ka gājienā uz Iļģuciemu mūs pavada rakstnieks Zigmunds Skujiņš, kurš savu bērnības un jaunības zemi izpētījis gadsimtu pa gadsimtam, soli pa solim. Rakstnieka māte piedalījusies Buļļu ielas ierīkošanā cauri Dzegužkalnam, bet paša rakstnieka atmiņā palikusi «gadsimta laupīšana Pankokciema» tuvumā. Buļļu ielā atrodas pirmā apkaimes latviešu skola un Nordeķu muižiņa. Arhitekts Pēteris Blūms apgalvo, ka tā ir vienīgā ēka Rīgā, kur saglabājies tik daudz koka logu un slēģu. Daļu Buļļu ielas koka apbūves nojauca padomju okupācijas laikā, kad ielu pārdēvēja kosmonautes Valentīnas Tereškovas vārdā un uzcēla daudzstāvu namus. Augšējos stāvos ierīkoja mākslinieku darbnīcas. Tuvējā tirdziņā mākslinieks Pēteris Sidars atrada kūdras podiņus, kurus pārvērta mākslas darbā un apceļoja dažādas valstis.