Lielās patiesības. Sandras Kropas sarunas par cilvēka un dabas iespējām

Sandras Kropas sarunas par cilvēka un dabas iespējām. Vai cilvēks var pārcelties dzīvot uz citām planētām? Vai ir iespējams atjaunot izmirušas dzīvnieku sugas? Par šiem diviem tematiem – zinātnes žurnālistes Sandras Kropas sarunas ar speciālistiem. Raidījumā sarunas ar astronomi un Suntažu observatorijas īpašnieci Annu Ginteri, un ar Dr. habil. biol. Īzaku Rašalu, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, augu ģenētiķi, arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošo pētnieku.