Intervija ar Apvienoto reaģēšanas spēku komandieri, ģenerālmajoru Džimu Morisu

Apvienotie reaģēšanas spēki - viens no būtiskākajiem līdzīgi domājošo valstu sadarbības formātiem, kurā ir vienota izpratne par šā brīža draudiem, izaicinājumiem un nepieciešamajām atbildēm.
Vēsturiski Apvienoto reaģēšanas spēku izveide ir Lielbritānijas iniciatīva, un 2015. gada 30. novembrī septiņas valstis – Lielbritānija, Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Nīderlande un Norvēģija – parakstīja dibināšanas līgumu par šo spēku izveidi. Vēlāk iesaistītās arī Somija, Zviedrija un Islande.
Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Apvienoto reaģēšanas spēku komandieris, ģenerālmajors Džims Moriss.