Autorskola.lv - izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Kultūras ministrija norāda, ka, strādājot pie dažādiem, ar autortiesībām saistītiem jautājumiem, ir saskārusies ar nepietiekamu sabiedrības izpratni par dzejnieku, literātu, mākslinieku un citu autoru, kā arī izpildītājmākslinieku tiesībām uz to radīto intelektuālo īpašumu.
Tāpēc uzsākta iniciatīva “Autorskola”. Par to turpmākajās minūtēs runāsim plašāk – uz sarunu mums pievienojas Kultūras ministrijas Autortiesību eksperte Linda Zommere un AKKA/LAA vadītājs, mūziķis Kārlis Kazāks.