Kas notiek Latvijā? Krievijas karš Ukrainā: kas notiek un kam jānotiek Latvijas tautsaimniecībā? (ar surdotulkojumu)