Kas notiek Latvijā? Kas notiek ar drošību? SAB direktora izvēle, ASV un NATO sarunas ar Krieviju (ar surdotulkojumu)