Tehnikuma audzēkņi sagatavo teritoriju cietuma būvniecībai

Liepājā, pilsētas nomalē, aktīvi norit jaunā cietuma teritorijas atmežošanas darbi. Tos bez atlīdzības veic Ogres tehnikuma audzēkņi, kuri krūmus un kokus izcērt profesionālās izglītības prakses laikā. Teritorijas atmežošana ir viens no pēdējiem darbiem pirms būvniecības sākšanas, kuru vēlas veikt divi pretendenti – SIA “Citrus Solutions” un AS “UPB”. Tie jau aptuveni pēc mēneša iepirkuma komisijai prezentēs savu piedāvājumu.