Izzina Jēkaba Janševska "Dzimteni"

0.0
Sava izcilā novadnieka – rakstnieka Jēkaba Janševska piemiņu Nīgrandes pagasta iedzīvotāji tur lielā cieņā un rūpējas, lai atstātais mantojums nepārklātos ar putekļu kārtu. Šajā reizē padziļināti tika pētīts apjomīgais romāns “Dzimtene”, kuru Janševskis rakstījis 40 gadus. Lai iepazīstinātu ar padarīto, aizvadīta konference, atklāta jauna ekspozīcija, un ir iespēja arī klātienē redzēt, kādas mūsdienās izskatās romānā atainotās vietas.