Palīdzēs bērniem ar mācīšanās traucējumiem

Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem tiek diagnosticēti dažādi traucējumi, kas apgrūtina zināšanu un prasmju apguvi. Tā norāda sabiedriskā labuma organizācija “Brīnummāja” Cēsīs, kas sniedz atbalstu bērnu attīstības veicināšanā. Nupat sākta ziedojumu vākšanas kampaņa, lai bērniem ar mācīšanās un valodas attīstības traucējumiem mācīties būtu vieglāk.